Cursus details

Cursusnaam:

  • Persoonlijke verzorging met extra valpreventie en vitale functies (voor mantelzorgers en starters in de zorg) d.d. 25.01.2021
 

Cursusdata en tijd:

  • 25.01.2021, 09:30 – 16:30 u
 

Locatie:

  • Care Cursus Centrum,
    Walnootberg 12B,
    3755BP  Eemnes
 

Niveau:

  • Deze cursus is geschikt voor deelnemers vanaf niveau 1

Omschrijving:

 

Basishandelingen voor de persoonlijke verzorging! Cursus voor mantelzorgers en starters in de zorg!

 

Heeft u een familielid die u graag wil verzorgen maar u weet niet goed hoe dit moet?

Dan is deze cursus iets voor u!

Wordt u op het werk ingezet voor het wassen van een cliënt en heeft u daar geen handvatten voor gekregen?

Dan is deze cursus iets voor u!

 

Cursus Persoonlijke verzorging of ADL ( Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen) inclusief tiltechnieken en valpreventie.
Ook krijgt u informatie over vitale functies.

 

In deze cursus leert u hoe u iemand moet verzorgen die zichzelf niet kan helpen bij de lichamelijke verzorging. Persoonlijke verzorging, dus  ook wel ADL (algemene dagelijkse levensverrichtingen) genoemd, gaat over lichamelijk en geestelijk welzijn van de cliënt.
 Bij de zorg kan gedacht worden aan het wassen en kleden van de cliënt al dan niet op bed, het douchen of baden, het opmaken van het bed, scheren, tandenpoetsen, mondzorg, het verzorgen van de huid inclusief decubituspreventie, het aanbrengen van protheses, hulp bij toiletgang, eten en drinken en hulp bij beweging en houding. Ook het stimuleren van zelfredzaamheid en het zo mogelijk aanleren van ADL-activiteiten maakt deel uit van algemene dagelijkse verzorging.

Tiltechnieken

Bij de ADL behoort ook het verplaatsen van een cliënt. Denk hierbij aan het in en uit bed halen of naar de toilet helpen. Maar ook in het bed verplaatsen van een cliënt valt hieronder. Tijdens de cursus kunt u hiermee oefenen.

Valpreventie

Een ander onderdeel van deze cursus is valpreventie. Valpreventie is preventief handelen om valpartijen te voorkomen. Hier zijn hulpmiddelen voor te krijgen (huren of kopen),  maar dat is niet het enige. Inzicht in de immobiliteit van de cliënt is noodzakelijk om de juiste maatregelen te nemen. 

Vitale functies!

U krijgt de basisinformatie aangereikt over de vitale functies. Het gaat hierbij om ademhaling, pols (hartslag), bloeddruk en temperatuur. Altijd handig om te weten wat normaal is en wat afwijkend.

 

Werkwijze:

U krijgt per mail een reader ter voorbereiding. In deze reader zijn onder andere  Vilans zorgprotocollen opgenomen waarin beschreven staat op welke wijze en in welke volgorde u het beste kunt ondersteunen.
  Op de cursusdag zelf wordt eerst de theorie besproken, uiteraard kunt u zelf vragen stellen of voorbeelden aandragen. Daarna gaat u oefenen in een zogenaamde simulatie omgeving; een oefenruimte met  bijvoorbeeld een hoog-laagbed en een bijna levensechte pop om het wassen op te oefenen. In de middag zal er aandacht worden besteed aan de verschillende tiltechnieken en valpreventie. Ook zal er dan aandacht worden besteed aan de vitale functies. De reader met de nieuwste zorgprotocollen is tevens uw na slagwerk.

Aan het einde van de middag krijgt u een Bewijs van Deelname die door de docent verpleegkunde wordt ondertekend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verklaring:

  • U ontvangt een Bewijs van Deelname bij voldoende vaardigheid.