Cursus details

Cursusnaam:

 • Dementie, delier en omgaan met onbegrepen gedrag d.d. 05.07.2021
 

Cursusdata en tijd:

 • 05.07.2021, 10:00 – 16:00 u
 

Locatie:

 • Care Cursus Centrum,
  Walnootberg 12B,
  3755BP  Eemnes
 

Docent:

 • Lotte van Els
 

Verloop:

 • Het certificaat van deze cursus is 2 jaar geldig
 

Niveau:

 • Deze cursus is geschikt voor deelnemers vanaf niveau 1

Omschrijving:

Dementie, Delier en omgaan met onbegrepen gedrag.

Wat is het en hoe ga ik er mee om? Verhoog door deze cursus uw professionele houding.

Dementie is een ziektebeeld dat u in de thuiszorg frequent tegenkomt. In deze cursus gaan we in op dit ziektebeeld.  

Wat zijn de symptomen? Hoe komt het? Wat is uw rol tijdens de zorgverlening?

Hetzelfde geldt voor een delier.

Ook het veel voorkomende onbegrepen gedrag komt aan de orde. Waar komt het vandaan? Hoe kun je er mee omgaan? Wat is juist niet handig om te doen?

 

Vooraf krijgt u ter voorbereiding per mail een reader opgestuurd. Tijdens de cursusdag is er veel ruimte voor vragen n.a.v. de reader, gaan we in op diverse casuïstiek en is er een gevarieerd en interactief programma, met mogelijkheid tot discussie. Het onbegrepen gedrag wordt uitgebreid besproken en er wordt mee geoefend. Er wordt een actieve deelname van u gevraagd. Het doel van deze cursus is om uw professionaliteit te verhogen door meer kennis en inzicht.

U krijgt na afloop bij voldoende getoonde vaardigheid een Bewijs van Deelname. Deze is twee jaar geldig.

Cognitieve stoornis

Bij een cognitieve stoornis worden er problemen ervaren doordat bepaalde gebieden in de hersenen verminderd functioneren. Denk aan problemen bij dagelijkse activiteiten zoals aankleden of geluiden als een rinkelende telefoon niet meer kunnen herkennen. Deze problemen zijn symptomen van hersenziekten. Vaak betreft het een combinatie van symptomen. De kans is groot dat men zich hier niet of slechts gedeeltelijk bewust van is. Cognitieve stoornissen kunnen tijdelijk of blijvend zijn.

Er is een groot aantal oorzaken van een cognitieve stoornis. Allemaal hebben ze te maken met schade of functieverlies aan de hersenen. Er zijn ook tijdelijke cognitieve stoornissen, zoals een delier. Bij een aantal andere ziektes zien we cognitieve stoornissen in de loop van de tijd ernstiger worden. Voorbeelden van cognitieve stoornissen zijn:

·          delier

·          (diverse vormen van) dementie

Delier

Het is niet bekend hoeveel cliënten in de thuiszorg of in verpleeg- of verzorgingshuizen een delier krijgen. De cijfers in onderzoek naar het voorkomen van delier bij ouderen in zijn algemeenheid, variëren van 15 tot wel 60%. In een gemiddeld ziekenhuis zou het bij 15% van de 65-plussers voorkomen.

Hoe herkent u een delier in meerdere situaties en hoe kunt er op een professionele manier mee om gaan? In deze training bieden wij u diverse mogelijkheden om bij verdenking van of verhoogd risico op een delier dit te herkennen en hierop gerichte acties te ondernemen.

Als een delier niet tijdig wordt herkend is de kans groot dat uw cliënt niet de juiste behandeling krijgt.  Daarom is het vooral in de thuiszorg van belang om dit te herkennen en adequaat te handelen.


Dementie

Dementie is een actueel onderwerp, want maar liefst één op de vijf mensen krijgt een vorm van dementie, waarvan de ziekte van Alzheimer de meest voorkomende is. Door de vergrijzing zal het aantal mensen met dementie in de toekomst toenemen. in 2050 zullen ruim een half miljoen mensen lijden aan dementie.

Dementie is een naam voor een combinatie van symptomen. Dit noem je een syndroom. Bij het syndroom dementie is de verwerking van informatie in de hersenen verstoord. Er is een blijvend verlies van functies van het verstand. De oorzaak van dit verlies van functies is niet aangeboren.


 

Verklaring:

 • U ontvangt een Bewijs van Deelname bij voldoende vaardigheid.
 

Accreditatie punten:

 • Professionaliteit en kwaliteit:   +5